Bedrijfsregels

Hieronder staan ons bedrijfsregels van de Kleinfruitboerderij

 1. Begintijd is 07.00uur, dan moet je aan het plukken zijn, zorg dus dat je er op tijd bent
 2. Mocht je een keer verhinderd zijn, geef dit zo snel mogelijk door, zodat er nog vervanging geregeld kan worden – Tel: 06-18796297
 3. Zorg voor gepaste kleding: schoon, aangepast aan het weer (warm, koud, droog, nat).
 4. Zorg voor voldoende eten en drinken. (koffie, thee, water en limonade regelt het bedrijf) Denk wel zelf aan een flesje of bidon
 5. Mp3 spelers e.d zijn toegestaan met oordopjes
 6. Werk netjes en door.
 7. Volg altijd de instructies van de leidinggevende op, bij hen kun je ook met vragen en opmerkingen terecht.
 8. Het werk is buiten dus kan het zijn dat er niet altijd werk is op je opgegeven dagen.
 9. Je dient minimaal 2 aaneengesloten weken beschikbaar te zijn.
 10. Wij zijn door de overheid verplicht om van iedere werknemer een kopie van het legitimatiebewijs te kunnen tonen. Dus lever deze op je eerste werkdag in bij ons of laat een kopie maken door ons.
 11. Werkgever behoudt het recht om werknemer per direct te ontslaan op basis van wanprestatie

Hygiëneregels

De volgende persoonlijke hygiëneregels gelden voor het personeel en bezoekers van de Kleinfruitboerderij

 1. Start werkzaamheden in schone kleding.
 2. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
 3. Was handen met zeep na elk toiletbezoek en voor aanvang van werkzaamheden
 4. Niet roken, eten en drinken in ruimtes waar product aanwezig is. Ook niet tussen de rijen/alleen op aangegeven plaatsen
 5. Houd nagels kort en ongelakt.
 6. Draag lange haren bijeengebonden.
 7. Draag zo min mogelijk sieraden.
 8. Ruim materialen en productafval direct op.
 9. Houd de werkplek en de bedrijfsruimten schoon.
 10. Bedek wonden met waterafstotende blauwe pleisters. Nb in de kantine verkrijgbaar
 11. Meld besmettelijke aandoeningen bij leidinggevende.
 12. Gooi producten die op de grond zijn gevallen direct weg.
 13. Gebruik schoon fust, zet verontreinigd of beschadigd fust apart. (kistjes/doosjes)
 14. Meldt verlies van hulpmiddelen bij leidinggevende.
 15. (Huis) dieren zijn niet toegestaan in de bedrijfsruimte.

Tevens verklaart medewerker bekend te zijn met het bedrijfsnoodplan wat hangt in de kantine/schuur. En het melden van gevaarlijke situaties aan leidinggevende.

Ook verklaart medewerker nooit product te oogsten of toestemming te geven tot oogsten zonder daadwerkelijke toestemming van leidinggevende.

Ook verklaart medewerker zich nooit zich op een perceel en/of tussen het gewas te begeven zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de leidinggevende.

Ook verklaart de medewerker dat hij of zij zich dagelijks voor afgaand aan de werkdag in kennis stelt van de informatie die op het mededelingen bord staat wat in de schuur/tent is te vinden.

Een kopie van de Bedrijfs en Hygiëneregels downloaden

 Adres

 Gerwin van Maanen
 Kleinfruit Boerderij
 Kalkestraat 34d
 6669 CP
 Dodewaard
 Nederland

 • /images/slideshow640/frambozen-640.jpg
 • /images/slideshow640/rode-bes-640.jpg

Telefoonnr.

Wij zijn telefonisch bereikbaar na 18.00uur:
06-1879 6297